Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.

JAVNE NABAVKE

Javna nabavka male vrednosti

28. jul 2020.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 10/2020

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - TRAKTOR I TRAKTORSKA PRIKOLICA


03. jul 2020.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 06/2020

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - BATERIJSKE INDUSTRIJSKE MAŠINE ZA PRANJE I USISAVANJE ANTISTATIK PODOVA

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 08/2020

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - SUKCESIVNA NABAVKA DOBARA - EKSERA PO PARTIJAMA


29. jun 2020.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 09/2020

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - PNEUMATSKI USISIVAČ


16. jun 2020.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 07/2020

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti po partijama radi zaključenja okvirnog sporazuma - sukcesivna nabavka dobara - SVEŽEG, SMRZNUTOG I KONZERVIRANOG POVRĆA


28. maj 2020.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 05/2020

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - OVERAVANJE, METROLOŠKO POTVRĐIVANJE I ETALONIRANJE MERNE OPREME


25. maj 2020.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 02/2020

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA PREDAJE OPASNOG OTPADA


11. maj 2020.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 03/2020

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - FILC


05. maj 2020.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 01/2020

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA PREGLEDA I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 04/2020

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - EPOKSI LEPAK


05. februar 2020.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 35/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - UREĐAJ ZA ODMAŠĆIVANJE


22. januar 2020.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 34/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA IZRADE ANTISTATIK PODA


21. januar 2020.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 33/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - UREĐAJ ZA VARENJE, PNEUMATSKI USISIVAČ U "EX" ZAŠTITI, CREVO ANTISTATIK PO PARTIJAMA


15. januar 2020.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 32/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA ALATA PO PARTIJAMA


14. januar 2020.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 30/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA SREDSTAVA OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU PO PARTIJAMA


12. decembar 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 31/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - AUTOGUME


03. decembar 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 29/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA MOBILNE TELEFONIJE


22. novembar 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 28/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - HEMIKALIJE


22. novembar 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 26/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - REZNI ALAT

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 22/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA PREDAJE OPASANOG OTPADA


18. novembar 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 25/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA DEMONTAŽE, IZGRADNJE I UGRADNJE RAZDELNIKA PARE


08. novembar 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 24/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - HEMIKALIJE


05. novembar 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 23/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - SERVISIRANJE UREĐAJA PO PARTIJAMA


30. oktobar 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 21/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - MERNA OPREMA


16. oktobar 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 16/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - KANCELARIJSKI MATERIJAL


10. oktobar 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 19/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA KOLEKTIVNOG OSIGURANJA RADNIKA


09. oktobar 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 20/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NATRIJUM-HIDROKSID - PERLA, NATRIJUM-HIDROKSID - LISTIĆI


03. oktobar 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 18/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA UGRADNJE RAZDELNIKA PARE


27. avgust 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 17/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA PERIODIČNOG LEKARSKOG PREGLEDA RADNIKA


21. avgust 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 15/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - MERNA OPREMA


03. jul 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 10/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA PREGLEDA I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD


02. jul 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 14/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA ČIŠĆENJA REZERVOARA ZA MAZUT


25. jun 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 12/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - VATROGASNA OPREMA


05. jun 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 13/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - DRVENA GRAĐA


04. jun 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 11/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA PREGLEDA SPECIFIČNE OPREME I ELEKTROMOTORA U "EKS" ZAŠTITI


07. maj 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 08/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA PREDAJE NEOPASNOG OTPADA


16. april 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 09/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA IZRADE ANTISTATIK I SAMOLIV PODA


09. april 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 07/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - INFORMATIČKA OPREMA

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 06/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA USLUGA OVERAVANJA, METROLOŠKOG POTVRĐIVANJA I ETALONIRANJA MERNE OPREME PO PARTIJAMA

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 04/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU I ZAŠTITNE RUKAVICE


22. mart 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 05/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA GURTNE PAMUČNE I PAMUČNOG PLATNA ZA KRPE


19. mart 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 02/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - RADIO STANICE, BATERIJE, PUNJAČI I ANTENE


14. mart 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 03/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - ELEMENTI ZA PALETE OD TOPOLOVE GRADJE


08. mart 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 01/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA DOBARA - HEMIKALIJE PO PARTIJAMA


07. februar 2019.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 29/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - EPOKSI LEPAK


13. decembar 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 28/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - RADOVI NA ZAMENI TOPLOTNOG CEVOVODA ZA GREJANJE

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 26/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - MERNA OPREMA


11. decembar 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 27/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - AUTOGUME


25. septembar 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 25/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - KOLEKTIVNO OSIGURANJE RADNIKA TRZ KRAGUJEVAC - 24H DNEVNO


19. septembar 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 22/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - ELEKTROMATERIJAL PO PARTIJAMA


17. septembar 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 24/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA IZRADE ANTISTATIK PODA


11. septembar 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 23/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - UNIVERZALNI STRUG


20. avgust 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 19/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - RAČUNARSKA OPREMA


17. avgust 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 20/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - TEHNIČKA PLATFORMSKA VAGA

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 18/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - VATROGASNA OPREMA I SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA


16. avgust 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 17/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA SERVISIRANJA I POPRAVKE MERNOG LANCA


14. avgust 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 14/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - RADIO STANICA, BATERIJA, PUNJAČA, I ANTENA

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 15/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA PERIODIČNOG LEKARSKOG PREGLEDA RADNIKA NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM


13. avgust 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 16/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - POPRAVKA - SERVISIRANJE GASNOG HROMATOGRAFA


13. jul 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 13/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA HIDRAULIČNIH KOMPONENTI


04. jul 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 11/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA HIDRAULIČNIH AGREGATA


02. jul 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 12/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA UNIVERZALNOG STRUGA


18. jun 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 10/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA PREDAJE OPASNOG OTPADA


7. maj 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 08/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - KANCELARIJSKI MATERIJAL I TONERI po partijama


23. april 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 09/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - VATROGASNA OPREMA I SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA


04. april 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 07/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA OVERAVANJA, METROLOŠKOG POTVRĐIVANJA I ETALONIRANJA MERNE OPREME


28. mart 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 06/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - HTZ OPREME po partijama


21. mart 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 04/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - EPOKSI LEPAK


16. mart 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 05/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - POTROŠNI MATERIJAL ZA KOLKTIVNU I LIČNU HIGIJENU


27. februar 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 01/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - KANCELARIJSKI MATERIJAL I TONERI - po partijama


26. februar 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 03/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - GUMENA ZAPTIVKA PO CRTEŽU

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 02/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - RUKAVICE


16. januar 2018.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 18/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - REZNI ALAT I PRIBOR - po partijama


22. novembar 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 17/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - MERNA OPREMA


07. novembar 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 16/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - REZNI ALAT I PRIBOR


06. oktobar 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 15/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - RAČUNARSKA OPREMA


18. septembar 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 14/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - KONZERVIRANO POVRĆE


1. septembar 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 13/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - PERIODIČNI LEKARSKI PREGLED


27. jun 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 11/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - SVEŽE POVRĆE

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 12/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - ULJA I MAZIVA


10. maj 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 10/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - ZAŠTITNE CIPELE PLITKE I DUBOKE


3. maj 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 09/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA ETALONIRANJA, OVERAVANJA I PREGLEDA MERNE OPREME


24. april 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 08/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA PREDAJE OPASNOG OTPADA


18. april 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 07/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA ČELIKA po partijama


04. april 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 06/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA RUKAVICA


27. mart 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 05/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - POTROŠNI MATERIJAL ZA KOLEKTIVNU I LIČNU HIGIJENU


23. mart 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 03/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU ZAŠTITU PO PARTIJAMA


22. mart 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 04/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA - USLUGA GENERALNOG REMONTA KONZOLNE GLODALICE


01. mart 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 01/2017

Tehničćki remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - PREGLED I ISPITIVANJE OPREME ZA RAD


28. februar 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 02/2017

Tehničćki remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - KANCELARIJSKI MATERIJAL


20. januar 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 26/2016

Tehničćki remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - ELEKTRIČNI KAZAN


18. januar 2017.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 25/2016

Tehničćki remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - MERNA OPREMA po partijama

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 24/2016

Tehničćki remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - ZIMSKE AUTO-GUME

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 23/2016

Tehničćki remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - PLASTIČNI CENTRIFUGALNI VENTILATOR


17. novembar 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 22/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - GRAčźEVINSKI MATERIJAL


24. oktobar 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 21/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - REZNI ALAT I PRIBOR po partijama


07. oktobar 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 20/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - EPOKSI LEPAK

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 19/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - KONZERVIRANO POVRčÜE


09. septembar 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 18/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - CENTRIFUGALNI PLASTIčĆNI VENTILATOR

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 17/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - LABORATORIJSKA OPREMA PO PARTIJAMA


18. avgust 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 15/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - IZRADA PROJEKTA I UGRADNJA SISTEMA VIDEO NADZORA I ELEKTRONSKA EVIDENCIJA


19. jul 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 16/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA DOBARA ELEMENATA ZA PALETE OD TOPOLOVE GRAčźE


06. jul 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 14/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA LEPKA po partijama


28. jun 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 13/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA DOBARA - ELEMENATA OD TOPOLOVE GRADJE ZA IZRADU PALETA DIMENZIJA 1000 X 800


28. jun 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 12/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - FILC, ORN 39562000


20. jun 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 11/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA USLUGE DETALJNOG PREGLEDA, DOVOčźENJA U ISPRAVNO STANJE I IZDAVANJE ISPITNOG LISTA-ATESTA, ELEKTROMOTORA I OPREME U "Ex" ZAŠTITI


27. maj 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 10/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - SUKCESIVNA NABAVKA SVEŇĹEG POVRčÜA


06. maj 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 09/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - SREDSTVA I OPREMA ZA LIčĆNU ZAŠTITU


18. april 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 08/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - PERIODIčĆNI LEKARSKI PREGLED


05. april 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 05/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA PAMUčĆNE GURTNE


30. mart 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 07/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - SUKCESIVNA NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŇĹAVANJE LIčĆNE I KOLEKTIVNE HIGIJENE PO PARTIJAMA

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 06/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA ETALONIRANJA, OVERAVANJA I PREGLEDA MERNE OPREME


14. mart 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 04/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - SUKCESIVNA NABAVKA HEMIKALIJA po partijama


01. mart 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 03/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU ZAŠITITU po partijama

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 02/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA ČELIČNIH OPILJAKA


09. februar 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 01/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA REZNIH PLOČICA


15. januar 2016.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 19/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA PREDAJE OPASNOG OTPADA PO PARTIJAMA


26. novembar 2015.

Odgovor na postavljeno pitanje u postupku javna nabavka male vrednosti broj 17/2015

U okviru partije 3, stavka 1, traži se testera sa 3 zuba po inčću, i moguće je ponuditi testeru sa 2/3 zuba po inčću.
U okviru partije 3, stavka 2, traži se testera sa 4 zuba po inčću, i moguće je ponuditi testeru sa 3/4 zuba po inčću.
Lice za kontakt: Cogoljević Anica 034/305587


24. novembar 2015.

Odgovor na postavljeno pitanje u postupku javna nabavka male vrednosti broj 17/2015

Ponuđačć svoju ponudu treba da pošalje u skladu sa konkursnom dokumentacijom objavljenoj na portalu i internet stranici naručioca, u kojoj je definisano finansijsko obezbeđenje.

Lice za kontakt: Anica Cogoljević 034/305587


23. novembar 2015.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 18/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA ZIMSKIH AUTO GUMA


18. novembar 2015.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 17/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA REZNOG ALATA PO PARTIJAMA


12. oktobar 2015.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 14/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA KONZERVIRANOG POVRĆA


09. oktobar 2015.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 16/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA PAMUčĆNE GURTNE

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 15/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA


28. avgust 2015.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 13/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE LIČNE I KOLEKTIVNE HIGIJENE PO PARTIJAMA


27. avgust 2015.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 12/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - TEHNIČKI PREGLED PP APARATA I ISPITIVANJE NA HVP


05. jun 2015.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 10/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - ELEMENTI ZA PALETE


14. maj 2015.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 08/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - VATROGASNA PENA


11. maj 2015.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 09/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - PRIBOR I MATERIJAL ZA KONTROLU MATERIJALA


29. april 2015.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 07/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - SUKCESIVNA NABAVKA SVEŽEG POVRĆA


30. mart 2015.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 06/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - PREGLED I OVERAVANJE MERNE OPREME 2 - po partijama


26. mart 2015.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 04/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - PREGLED I OVERAVANJE MERNE OPREME - po partijama


25. mart 2015.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 05/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - PRIBOR I MATERIJAL ZA KONTROLU KVALITETA - po partijama


13. mart 2015.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 03/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - PRIBOR I MATERIJAL ZA KONTROLU KVALITETA


11. mart 2015.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 02/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA PERIODIČNOG LEKARSKOG PREGLEDA RADNIKA

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 01/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - SUKCESIVNA NABAVKA SVEŽEG POVRĆA


Arhiva


Sertifikati


Deklaracija o politici IMS-a


Video o TRZK