Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
 

ARHIVA

Javne nabavke i konkursna dokumentacija za 2014. godinu

 

1. decembar 2014.

Javna nabavka broj JN 06/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke u otvorenom postupku - NABAVKA LABORATORIJSKOG POSUĐA, PRIBORA I MATERIJALA - PO PARTIJAMA


27. novembar 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 20/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti po partijama - ZIMSKE AUTO-GUME


22. oktobar 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 19/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti po partijama - KANCELARIJSKI MATERIJAL


8. oktobar 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 15/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - CENTRIFUGALNI PLASTIČNI VENTILATOR


6. oktobar 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 18/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - REZNE PLOČICE


30. septembar 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 17/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA AKRILNOG PLATNA


24. septembar 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 16/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti po partijama - KONZERVIRANO POVRĆE


15. septembar 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 13/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - ZAMENA UPRAVLjAČKIH JEDINICA NA STABILNIM DIZEL AGREGATIMA


09. septembar 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 14/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - USLUGA KOLEKTIVNOG OSIGURANJA RADNIKA TRZ KRAGUJEVAC OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA


19. avgust 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 12/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA REZNOG ALATA PO PARTIJAMA


30. jun 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 10/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - SUKCESIVNA NABAVKA USLUGA - OVERAVANJE I ETALONIRANJE MERNE OPREME PO PARTIJAMA


26. jun 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 11/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - SUKCESIVNA NABAVKA - RAČUNARSKA OPREMA


18. jun 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 09/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - LIČNA ZAŠTITNA OPREMA


06. maj 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 07/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - PERIODIČNI LEKARSKI PREGLED RADNIKA NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 08/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - NABAVKA PAMUČNE GURTNE I AKRILNOG PLATNA PO PARTIJAMA.


25. mart 2014.

Javna nabavka broj JN 04/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke u otvorenom postupku - NABAVKA DOBARA - ELEKTRIČNE ENERGIJE.


10. mart 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 06/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - SUKCESIVNA NABAVKA USLUGA - PREGLED I ISPITIVANJE OPREME ZA RAD.


10. mart 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 05/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - SUKCESIVNA NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE LIČNE I KOLEKTIVNE HIGIJENE.


28. februar 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 04/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - NABAVKA PAMUČNE GURTNE, PAMUČNOG I AKRILNOG PLATNA - po partijama.


24. februar 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 03/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - SUKCESIVNA NABAVKA HEMIKALIJA - po partijama.


21. februar 2014.

Javna nabavka broj JN 03/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - USLUGA TERMIČKE OBRADE I ZAVRŠNE STRUGARSKE OBRADE - po partijama.


20. februar 2014.

Javna nabavka male vrednosti broj JNMV 02/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - NABAVKA OKRUGLOG ČELIKA - po partijama.


14. februar 2014.

Javna nabavka broj JN 02/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke -SUKCESIVNA NABAVKA PREHRAMBENIH ARTIKALA - po partijama.

Javna nabavka broj JN 01/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke -SUKCESIVNA NABAVKA GORIVA I MAZUTA - po partijama. .


21. januar 2014.

Javna nabavka broj JNMV 01/14

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke  male vrednosti - NABAVKA DOBARA - ELEKTRIČNE ENERGIJE.