Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
 

JAVNE NABAVKE

Otvoreni postupak - JN

 

12. maj 2021.

Javna nabavka broj JN 04/2021

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke u otvorenom postupku- USLUGA PREDAJE OPASNOG OTPADA po partijama


23. decembar 2020.

Javna nabavka broj JN 07/2020

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke u otvorenom postupku- ELEKTRIČNE ENERGIJE I AKTIVNE SNAGE


16. jul 2020.

Javna nabavka broj JN 05/2020

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - SUKCESIVNA NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA


26. maj 2020.

Javna nabavka broj JN 04/2020

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - POGONSKA GORIVA I ULJA ZA LOŽENJE


21. maj 2020.

Javna nabavka broj JN 02/2020

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - SREDSTVA OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU I ZAŠTITNE RUKAVICE po partijama


03. mart 2020.

Javna nabavka broj JN 01/2020

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - ADAPTACIJA LABORATORIJE


17. januar 2020.

Javna nabavka broj JN 07/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - MOTORNA VOZILA PO PARTIJAMA


25. novembar 2019.

Javna nabavka broj JN 06/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - LAKO LOŽ ULJE


18. novembar 2019.

Javna nabavka broj JN 05/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - ELEKTRIČNA ENERGIJA


20. avgust 2019.

Javna nabavka broj JN 04/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI PROSTORA LABORATORIJE U KRUGU TRZ KRAGUJEVAC, PO INŽENJERING SISTEMU KLJUČ U RUKE


05. jun 2019.

Javna nabavka broj JN 03/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - BOJE I RAZREĐIVAČI


02. april 2019.

Javna nabavka broj JN 02/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - SUKCESIVNA NABAVKA ARTIKLA HRANE PO PARTIJAMA


27. mart 2019.

Javna nabavka broj JN 01/2019

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - SUKCESIVNA NABAVKA DOBARA PO PARTIJAMA - POGONSKA GORIVA I ULJE ZA LOŽENJE


29. januar 2019.

Javna nabavka broj JN 05/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - NABAVKA DOBARA PO PARTIJAMA - LABORATORIJSKI PRIBOR


08. novembar 2018.

Javna nabavka broj JN 04/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - NABAVKA DOBARA - ELEKTRIČNE ENERGIJE I AKTIVNE SNAGE ZA 2019. GODINU


25. april 2018.

Javna nabavka broj JN 03/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - sukcesivna nabavka PREHRAMBENIH ARTIKALA - po partijama


4. april 2018.

Javna nabavka broj JN 02/2018

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - POGONSKA GORIVA I ULJA ZA LOŽENJE - MAZUT


24. oktobar 2017.

Javna nabavka broj JN 03/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - ELEKTRIČNE ENERGIJE I AKTIVNE SNAGE


19. oktobar 2017.

Javna nabavka broj JN 05/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI RADIONICE U KRUGU TRZ KRAGUJEVAC ZA IZVLAČENJE EKSPLOZIVNIH PUNJENJA IZ KOŠULJICA UbS-A PO INŽENJERING SISTEMU KLJUČ U RUKE


16. oktobar 2017.

Javna nabavka broj JN 04/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI RADIONICE ZA ODRŽAVANJE, GENERALNI REMONT I MODERNIZACIJU UbS-a U KRUGU TRZ KRAGUJEVAC PO INŽENJERING SISTEMU KLJUČ U RUKE


29.maj 2017.

Javna nabavka broj JN 02/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - SUKCESIVNA NABAVKA PREHRAMBENIH ARTIKALA - po partijama


24. april 2017.

Javna nabavka broj JN 01/2017

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - POGONSKA GORIVA I ULJA ZA LOŽENJE - po partijama


23. januar 2017.

Javna nabavka broj JN 06/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - LABORATORIJSKE HEMIKALIJE I PRIBOR


09. novembar 2016.

Javna nabavka broj JN 05/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - ELEKTRIČNA ENERGIJA


25. oktobar 2016.

Javna nabavka broj JN 04/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - BOJA, LAKOVA I RAZREĐIVAČA - po partijama


25. jul 2016.

Javna nabavka broj JN 03/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - BOJA, LAKOVA I RAZREĐIVAČA - po partijama


22. mart 2016.

Javna nabavka broj JN 02/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke - sukcesivna nabavka artikala HRANE po partijama


08. mart 2016.

Javna nabavka broj JN 01/2016

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke dobara po partijama -POGONSKA GORIVA I ULJA ZA LOŽENJE - MAZUT


22. decembar 2015.

Javna nabavka broj JN 05/2015


28. oktobar 2015.

Javna nabavka broj JN 05/2015

Pojašnjenje

U Konkursnoj dokumentaciji postupka javne nabavke u otvorenom postupku - NABAVKA DOBARA - ELEKTRIČNE ENERGIJE I AKTIVNE SNAGE uvršćujemo sledeće:

- Akciza za utrošenu električnu energiju nije uračunata u ponuđenu cenu aktivne električne energije.


21. oktobar 2015.

Javna nabavka broj JN 05/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke u otvorenom postupku po partijama - NABAVKA DOBARA - ELEKTRIČNE ENERGIJE I AKTIVNE SNAGE


25. jun 2015.

Javna nabavka broj JN 04/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke u otvorenom postupku po partijama - NABAVKA PREPARATA ZA PROCES POVRŠINSKE ZAŠTITE MATERIJALA


05. jun 2015.

Javna nabavka broj JN 03/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke u otvorenom postupku po partijama - SUKCESIVNA NABAVKA PAMUČNOG PLATNA I GURTNE


11. mart 2015.

Javna nabavka broj JN 02/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke u otvorenom postupku po partijama - SUKCESIVNA NABAVKA PREHRAMBENIH ARTIKALA


26. februar 2015.

Javna nabavka broj JN 01/2015

Tehnički remontni zavod Kragujevac, sprovodi postupak javne nabavke u otvorenom postupku po partijama - GORIVA ORN: 0900000 i MAZUTA ORN: 09135100


Arhiva


Sertifikati


Deklaracija o politici IMS-a


Video o TRZK