Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
 

JAVNE NABAVKE

 

Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva

 

 

08. septembar 2021.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 02/21 u oblasti odbrane i bezbednosti


05. april 2021.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 01/21 u oblasti odbrane i bezbednosti


30. decembar 2020.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 06/20 u oblasti odbrane i bezbednosti


28. decembar 2020.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 05/20 u oblasti odbrane i bezbednosti


05. oktobar 2020.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 04/20 u oblasti odbrane i bezbednosti


25. avgust 2020.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 03/20 u oblasti odbrane i bezbednosti


10. jul 2020.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 02/20 u oblasti odbrane i bezbednosti


16. jun 2020.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 01/20 u oblasti odbrane i bezbednosti


27. decembar 2019.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 19/19 u oblasti odbrane i bezbednosti


31. oktobar 2019.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 17/19 u oblasti odbrane i bezbednosti


28. oktobar 2019.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 16/19 u oblasti odbrane i bezbednosti


25. oktobar 2019.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 14/19 u oblasti odbrane i bezbednosti

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 15/19 u oblasti odbrane i bezbednosti


04. oktobar 2019.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 10/19 u oblasti odbrane i bezbednosti

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 08/19 u oblasti odbrane i bezbednosti


22. jul 2019.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 11/19 u oblasti odbrane i bezbednosti


27. jun 2019.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 10/19 u oblasti odbrane i bezbednosti

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 09/19 u oblasti odbrane i bezbednosti


18. jun 2019.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 08/19 u oblasti odbrane i bezbednosti


06. jun 2019.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 07/19 u oblasti odbrane i bezbednosti


16. april 2019.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 06/19 u oblasti odbrane i bezbednosti


06. mart 2019.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 05/19 u oblasti odbrane i bezbednosti


18. februar 2019.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 04/19 u oblasti odbrane i bezbednosti


11. februar 2019.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 03/19 u oblasti odbrane i bezbednosti

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 02/19 u oblasti odbrane i bezbednosti


30. januar 2019.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 01/19 u oblasti odbrane i bezbednosti


28. decembar 2018.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 07/18 u oblasti odbrane i bezbednosti


07. novembar 2018.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 06/18


31. oktobar 2018.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 05/18


13. avgust 2018.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za JN 01/18


14. jun 2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za javnu nabavku u oblasti odbrane i bezbednosti broj 01/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za javnu nabavku u oblasti odbrane i bezbednosti broj 02/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za javnu nabavku u oblasti odbrane i bezbednosti broj 03/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za javnu nabavku u oblasti odbrane i bezbednosti broj 04/17


13. jun 2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za javnu nabavku u oblasti odbrane i bezbednosti broj 10/17


15. mart 2017

Obaveštenje o donetoj odluci o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za javnu nabavku u oblasti odbrane i bezbednosti broj 03/17


14. februar 2017

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva - nabavka elemenata UbS

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva - Dobra - NGR - 124


26. januar 2017

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva - nabavka elemenata UbS

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva - nabavka elemenata UbS


29. decembar 2016.

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora - za javnu nabavku u oblasti odbrane i bezbednosti broj 09/16 - usluga modernizacije

Odluka o dodeli ugovora o nabavci radi dalje prodaje - izrada termoizolacije raketnih motora u količini od 10 komada

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva - nabavka usluga ispitivanja detektora i pružanje konsultantskih usluga

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora - za javnu nabavku u oblasti odbrane i bezbednosti broj 19/16


23. decembar 2016.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva a u oblasti odbrane i bezbednosti broj 09/2016 - usluge iz oblasti naoružanja i vojne opreme


10. novembar 2016.

Obaveštenje o pokretanju postupka - nabavka usluga izradetermoizolacije RM i karakterizacije termoizolacionih elemenata

Obaveštenje o pokretanju postupka - nabavka usluga ispitivanja detektora i montaža


04. oktobar 2016.

Obaveštenje o donetoj odluci o dodeli ugovora za javnu nabavku u oblasti odbrane i bezbednosti broj 06/16


08. septembar 2016.

Obaveštenje o pokretanju postupka - nabavka usluga karakterizacije


06. septembar 2016.

Obaveštenje o pokretanju postupka - nabavka elemenata UbS

Obaveštenje o pokretanju postupka - nabavka elemenata UbS i usluga


05. septembar 2016.

Obaveštenje o dodeli ugovora za JN 03/16


21. april 2016.

Obaveštenje o pokretanju postupka JN 02/16


23. mart 2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 01/16


09. mart 2016.

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora JN 01/16


28. jul 2015.

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora JN 04/15


03. jul 2015.

Obaveštenje o pokretanju postupka:


03. jun 2015.

Obaveštenje o pokretanju postupka:


Arhiva


Sertifikati


Deklaracija o politici IMS-a


Video o TRZK