Sertifikati

Razvijajući koncept modernog upravljanja poslovnim sistemom, rukovodstvo se opredelilo za izgradnju i sertifikaciju Integrisanog menadžment sistema u skladu sa zahtevima međunarodnih upravljačkih standarda: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO/IEC 27001.

Sertifikati kojima se potvrđuje da je organizacija Tehnički remontni zavod Kragujevac uspostavila:

Sistem menаdžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015(ISO 9001:2015) za oblast sertifikacije:
održavanje i demilitarizacija ubojnih sredstava, obrada i elektrohemijska zaštita metala, opšti mašinski radovi i izrada proizvoda od drveta

Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SORS 9000/14 za oblast sertifikacije:
održavanje i demilitarizacija ubojnih sredstava, obrada i elektrohemijska zaštita metala, opšti mašinski radovi i izrada proizvoda od drveta

Sistem menadžmenta životnom sredinom prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) za oblast sertifikacije:
održavanje i demilitarizacija ubojnih sredstava, obrada i elektrohemijska zaštita metala, opšti mašinski radovi i izrada proizvoda od drveta

Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018) za oblast sertifikacije:
održavanje i demilitarizacija ubojnih sredstava, obrada i elektrohemijska zaštita metala, opšti mašinski radovi i izrada proizvoda od drveta

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013)za oblast sertifikacije:
održavanje i demilitarizacija ubojnih sredstava, obrada i elektrohemijska zaštita metala, opšti mašinski radovi i izrada proizvoda od drveta

Na ovaj način, stalno podižući kvalitet i nivo društvene odgovornosti, moderan Zavod – Regionalni centar, ojačaće lidersku poziciju u poslu kojim se bavi: inženjeringom, obukom, generalnim i tehničkim održavanjem intervidovskih UbS.

 

Politika IMS-a