Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
 

Sertifikati

Razvijajući koncept modernog upravljanja poslovnim sistemom, rukovodstvo se opredelilo za izgradnju i sertifikaciju Integrisanog menadžment sistema u skladu sa zahtevima međunarodnih upravljačkih standarda: ISO 9001, ISO 14001, SRPS ISO 45001-2018 i ISO 27001.

Sertifikati kojima se potvrđuje da je organizacija Tehnički remontni zavod Kragujevac uspostavila:

 

Sistem menаdžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) za oblast sertifikacije:

održavanje i uništavanje ubojnih sredstava, obrada i prevlačenje metala, opšti mašinski radovi i izrada proizvoda od drveta.

Sistemi upraljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015 za oblast sertifikacije:

održavanje i uništavanje ubojnih sredstava, obrada i prevlačenje metala, opšti mašinski radovi i izrada proizvoda od drveta.

Sistem menadžmenta sigurnošću informacija prema zahtevima standarda SRPS ISO 27001:2014 za oblast sertifikacije:

održavanje i uništavanje ubojnih sredstava, obrada i prevlačenje metala, opšti mašinski radovi i izrada proizvoda od drveta.

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema zahtevima standarda SRPS ISO 45001-2018 za oblast sertifikacije:

održavanje i uništavanje ubojnih sredstava, obrada i prevlačenje metala, opšti mašinski radovi i izrada proizvoda od drveta.

Sertifikat da je sistem menadžmenta kvalitetom proveren i usaglašen sa standardom kvaliteta SORS 9000/14 za oblast sertifikacije:

održavanje i uništavanje ubojnih sredstava, obrada i prevlačenje metala, opšti mašinski radovi i izrada proizvoda od drveta.

 

Politika IMS-a