Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
 

Međunarodni kurs “Bezbedan rad sa UbS, skaladištenje, čuvanje i uništavanje UbS”

U TRZ Kragujevac organizovan je međunarodni tehnički kurs “Bezbedan rad sa UbS, skladištenje, čuvanje i uništavanje UbS” u periodu od 04.06. pa do 15.06.2012 godine.

Cilj kursa je osposobljavanje mladih ljudi nakon završetka Vojne Akademije ili adekvatnog fakulteta, a koji su postavljeni na početne dužnosti za rad sa UbS-om. Slušaoci kursa će se upoznati sa međunarodnim standardima koji regulišu ovo oblast.
Ministarsvo Odbrane Republike Srbije poseduje značajna iskustva i spremno je da ih prezentuje i podeli sa stručnjacima u ovoj oblasti u regionu, kao i da prihvati tuđa iskustva.
Tokom ovog kursa, kao novina, predviđeno je da se, pored teoreskih izlaganja obavi niz praktičnih vežbi, čime će teorijska izlaganja biti upotpunjena. Kroz praktičan rad i vežbe, slušaoci će biti upoznati i sa dejstvom određenih eksplozivnih supstanci na okolinu.

Biće prezentovana metodologija praćenja stanja UbS-a sa labaratorijskim ispitivanjima baruta i  raketnih goriva iz kolekcije. Polaznici kursa imaće uvid u proces generalnog remonta različitih vrsta UbS-a.
Pored iznetog staviće im se na raspolaganje i najnoviji standardi iz oblasti  skladištenja, čuvanja i uništavanja i transporta UbS-a . Biće obrađena i oblast indetifikacije i kodifikacije municije.


Za sve teme koje će biti predmet nastave izrađene su odgovarajuće skripte. Iste će slušaoci kursa dobiti u pisanom i elektronskom obliku.

Ovaj kurs je pripremljen i biće realizovan uz pomoć Vlade SAD, Međunarodnog fonda ITF Slovenija i Ministarsva Odbrane Republike Srbije.